Wie zijn wij

De pensioen kwestie is dit jaar niet uit het nieuws te branden. Het ene bericht is nog negatiever dan het andere. Daarbij spelen actuele kwesties de boventoon. Over het verleden geen woord; terwijl de pensioenproblemen van met name ambtenaren toch voor een groot deel het gevolg zijn van wat in de volksmond een “pensioenroof” wordt genoemd. Met die pensioenroof doelt men op het feit dat de Nederlandse Staat in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw miljarden van het ABP heeft “geleend” maar niet terugbetaald! Het feit dat niemand op het idee is gekomen om in deze tijd van korten van pensioenen, het “geroofde” geld bij de overheid terug te halen, heeft de initiatiefnemers verbaasd. Gedreven door deze verbazing heeft René Timmermans het initiatief genomen om Pensioenverlies B.V. op te richten, met als doel het “geroofde” geld terug te brengen waar het hoort, namelijk bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds! Vervolgens hebben zich enkele anderen zich bij dat initiatief aangesloten.

Het team

René Timmermans

72 jaar, was onder meer werkzaam bij de Stichting Pensioenfonds Hoogovens, hetgeen in deze zaak goed van pas komt. Daarnaast was hij succesvol ondernemer in de vastgoedsector, nu financieel onafhankelijk en initiatiefnemer van Pensioenverlies. Binnen Pensioenverlies B.V. is hij verantwoordelijk voor de financiën.

Drs. Robert de Brouwer

74 jaar oud en in zijn werkzame leven o.a. werkzaam als ambtenaar op verschillende posities bij de overheid. Daarnaast bekleedde hij verschillende directiefuncties waaronder bij Hoogovens. Als econoom heeft hij grote belangstelling voor het pensioenstelsel in Nederland. Hij publiceert regelmatig over dit onderwerp en wordt regelmatig gevraagd medewerking te verlenen aan radio- en televisieprogramma’s. Hij is o.a. voorzitter van de koepel van Nederlandse Verenigingen van gepensioneerden en voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. Als groot kenner van het Nederlandse pensioenstelsel en dat van de ambtenarenpensioenen in het bijzonder is hij woordvoerder en algemeen directeur van Pensioenverlies B.V. Hij is bereikbaar op: r.debrouwer@pensioenverlies.nl

Mr. Ed Goossens

66 jaar oud en in zijn hele carrière werkzaam als advocaat en algemeen bedrijfsjurist. Hij houdt ervan om creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Als jurist coördineert en begeleidt hij de acties van Pensioenverlies en als Directiesecretaris van Pensioenverlies B.V. zorgt hij ervoor dat alles intern goed is geregeld. Hij is bereikbaar op: e.goossens@pensioenverlies.nl

Drs. Rob de Jonge

61 jaar oud. Na zijn studie Onderwijs Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is hij begonnen als onderzoeker bij de Juridische faculteit van de Erasmus Universiteit en later bij het Ministerie van Justitie. Daarna is hij als ambtenaar werkzaam geweest als beleidsmedewerker en in andere leidinggevende functies bij de gemeente. Hij heeft nu nog een full time aanstelling bij een gemeente maar wil zijn tijd deels besteden om iets te doen voor het herstel van de pensioenen van ambtenaren. Gelet op zijn leeftijd zal hij daar binnen enkele jaren ook de (negatieve) gevolgen van gaan ondervinden. Hij is de (beoogd) voorzitter van de Vereniging Pensioenverlies. Hij is bereikbaar op: r.dejonge@pensioenverlies.nl