Achtergrond

Wat betekent dit voor u als (ex) ambtenaar?

Als ambtenaar bent of was u verplicht deel te nemen in het ABP Pensioenfonds (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). De verschuldigde premie werd door de overheidswerkgever aan het ABP afgedragen. Zo spaarde u voor een gegarandeerd en welvaartsvast pensioen. Dat laatste is al jaren niet meer het geval, maar was voor sommigen ooit wel reden om bij de overheid te gaan werken! Naar een oud Nederlands gezegde - belofte maakt schuld – schept dat verplichtingen!

In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw hebben toenmalige kabinetten structureel nagelaten voldoende pensioenpremie te betalen aan het ABP. De Nederlandse Staat gaf destijds voorrang aan het op orde brengen van de staatsfinanciën. Dat zou nog niet zo erg zijn, als de Nederlandse Staat de niet afgedragen of ingehouden pensioenpremies alsnog zou hebben betaald aan het ABP. Dat is niet gebeurd, waardoor het ABP destijds tientallen miljarden guldens aan pensioenpremie is misgelopen. Het bedrag dat de Nederlandse Staat op dit moment, vermeerderd met rente, aan het ABP zou moeten terugbetalen, beloopt inmiddels tientallen miljarden euro’s!

De gevolgen van het snoepen uit de pensioenpot van ambtenaren worden de laatste jaren steeds zichtbaarder. De ambtenarenpensioenen worden al jaren niet meer geïndexeerd en volgens de laatste berichten zullen de ambtenarenpensioenen binnenkort zelfs worden gekort. Dat zou allemaal anders zijn geweest als de Nederlandse Staat het geld dat zij van de ambtenaren heeft “geleend”, zou hebben terugbetaald. Het is daarom terecht dat ambtenaren hiertegen in het verweer komen. Het kan immers niet zo zijn dat alleen ambtenaren voor een financieringstekort van de overheid moeten opdraaien.

Pensioenverlies stelt zich ten doel de onrechtmatige inhouding van pensioenpremies ongedaan te maken en deze weer op de bankrekening van het ABP terug te brengen, zodat ambtenaren het pensioen kunnen krijgen waar zij recht op hebben.